இரவு தோல் பராமரிப்புக்கான இயற்கை பொருட்கள்

Author - Mona Pachake

உங்கள் இரவு தோல் பராமரிப்பு வழக்கத்தில் நீங்கள் இணைக்கக்கூடிய சில இயற்கை பொருட்கள் இங்கே உள்ளன.

அலோ வேரா ஜெல்.

ஷியா வெண்ணெய்.

பன்னீர்.

தயிர்

கடலை மாவு

மஞ்சள்