உங்கள் சருமத்திற்கு நல்ல இயற்கை பொருட்கள்

Author - Mona Pachake

தேங்காய் எண்ணெய்

அலோவேரா

ஷியா வெண்ணெய்

ஓட்ஸ்

பச்சை தேயிலை தேநீர்

மஞ்சள்

பப்பாளி