கருவளையங்களுக்கு இயற்கை வைத்தியம்

வெள்ளரிகள்.

எலுமிச்சை சாறு.

பன்னீர்.

தக்காளி.

குளிர்ந்த தேநீர் பைகள்.

உருளைக்கிழங்கு.

குளிர்ந்த பால்.