அக்குளில் உள்ள கருமையை போக்க இயற்கை வைத்தியம்

Author - Mona Pachake

அலோவேரா

மஞ்சள்

ஆப்பிள் சாறு வினிகர்

சமையல் சோடா

வெள்ளரிக்காய்

எலுமிச்சை

ஆரஞ்சு தோல்கள்

மேலும் அறிய