பொடுகை விரைவில் போக்க இயற்கை வைத்தியம்

Author - Mona Pachake

தேயிலை எண்ணெய்.

ஆர்கன் எண்ணெய்.

அலோ வேரா.

வேம்பு.

எலுமிச்சை.

வெந்தய விதைகள்.

ஆப்பிள் சாறு வினிகர்.

மேலும் அறிய