உங்கள் தலைமுடியை மீண்டும் வளர இயற்கை வைத்தியம்

தேங்காய் எண்ணெய்

கற்றாழை

வெங்காயம்

ரோஸ்மேரி எண்ணெய்

உச்சந்தலையில் மசாஜ்

ஜெரனியம் எண்ணெய்

ஆம்லா. முட்டை, ஜின்ஸெங்.

மேலும் அறிய