சூரிய ஒளியில் ஏற்படும் தீக்காயங்களுக்கு இயற்கை வைத்தியம்

வினிகர்.

எண்ணெய்கள்.

ஓட்ஸ்.

தேங்காய் எண்ணெய்.

கற்றாழை.

வெள்ளரிகள்.