பளபளப்பான சருமத்திற்கு இயற்கையான ஸ்க்ரப்கள்

Author - Mona Pachake

கொட்டைவடி நீர்

ஓட்ஸ்

சர்க்கரை

அலோவேரா

பச்சை தேயிலை தேநீர்

தயிர்

தேன்

மேலும் அறிய