இயற்கை தோல் மாய்ஸ்சரைசர்கள்

ஆலிவ் எண்ணெய்

தேன்

தேங்காய் எண்ணெய்

அலோவேரா

தயிர்

பாதாம் எண்ணெய்

பப்பாளி