உங்கள் கண் இமைகளை நீளமாக்க இயற்கை வழிகள்

Jan 27, 2023

Mona Pachake

ஆமணக்கு எண்ணெய்

தேங்காய் எண்ணெய்

வைட்டமின் ஈ

பச்சை தேயிலை தேநீர்

எலுமிச்சை எண்ணெய்

ஷியா வெண்ணெய்

ஆலிவ் எண்ணெய்