வேலை செய்யும் பெண்களுக்கான இரவு நேர தோல் பராமரிப்பு வழக்கம்

உங்கள் முகத்தை ஒரு நாளைக்கு 2 முறை கழுவவும். உங்கள் முகத்தை குளிர்ந்த நீரில் கழுவ வேண்டும், ஏனெனில் இது சருமத்தில் உள்ள அழுக்குகளை சுத்தம் செய்ய உதவுகிறது.

வெள்ளரி துண்டுகள்.

டோனர்களைப் பயன்படுத்தவும்.

ஈரப்பதமாக்குங்கள்.

சுத்தப்படுத்தி பயன்படுத்தவும்.

இரவு கிரீம் பயன்படுத்தவும்.