முடி வளர்ச்சிக்கு உங்கள் உச்சந்தலைக்கு தேவையான ஊட்டச்சத்துக்கள்

Author - Mona Pachake

வைட்டமின்கள் ஏ, சி, டி மற்றும் ஈ

துத்தநாகம்

பி வைட்டமின்கள்

இரும்பு

பயோட்டின்

புரதம்

அத்தியாவசிய கொழுப்பு அமிலங்கள்

மேலும் அறிய