முடி வளர்ச்சியை அதிகரிக்க ஊட்டச்சத்து உணவுகள்

Author - Mona Pachake

சால்மன் மீன்

முட்டைகள்

கொட்டைகள் மற்றும் உலர்ந்த பழங்கள்

மத்தி

சியா விதைகள்

பூசணி

வெண்ணெய் பழம்