உங்கள் க்யூட்டிகல்களுக்கு நல்ல எண்ணெய்கள்

Author - Mona Pachake

ஜொஜோபா எண்ணெய்

ஆலிவ் எண்ணெய்

வைட்டமின் ஈ எண்ணெய்

இனிப்பு பாதாம் எண்ணெய்

கிராம்பு எண்ணெய்

அவகேடோ எண்ணெய்

எள் எண்ணெய்.