முடி பிரச்சனைகளை குணப்படுத்தும் எண்ணெய்கள்

ஆர்கன் எண்ணெய்.

பாதாம் எண்ணெய்.

ஜொஜோபா எண்ணெய்.

ஆமணக்கு எண்ணெய்.

தேங்காய் எண்ணெய்.

ஆலிவ் எண்ணெய்.

தேயிலை எண்ணெய்.