முடி உதிர்வை குறைக்கும் எண்ணெய்கள்

சிடார்வுட் எண்ணெய்

தேயிலை எண்ணெய்

மிளகுக்கீரை எண்ணெய்

தைம் எண்ணெய்

லாவெண்டர் எண்ணெய்

எலுமிச்சை எண்ணெய்

ரோஸ்மேரி எண்ணெய்