வெங்காயம் மற்றும் அதன் அழகு நன்மைகள்

Oct 20, 2022

Mona Pachake

உங்கள் சருமத்தை பிரகாசமாக்குகிறது

நிறமியைக் குறைக்கிறது

சுருக்கங்களை குறைக்கிறது

முகப்பருவை குறைக்கிறது

முடி வளர்ச்சியை ஊக்குவிக்கிறது

பொடுகை குறைக்கிறது