பப்பாளி மற்றும் அதன் தோல் பராமரிப்பு நன்மைகள்

Author - Mona Pachake

முகப்பருவை கட்டுப்படுத்துகிறது

சுருக்கங்களை குறைக்கிறது

சருமத்தை ஆழமாக சுத்தப்படுத்துகிறது

தோல் நோய்களுக்கு சிகிச்சையளிக்க உதவுகிறது

சருமத்தை ஈரப்பதமாக்குகிறது

தோல் நிறமியைக் குறைக்கிறது

முக முடியை குறைக்கிறது