இந்த குறிப்புகள் மூலம் டெங்கு வராமல் தடுக்கவும்

Nov 10, 2022

Mona Pachake

பூச்சி விரட்டி பயன்படுத்தவும்

நீண்ட கை சட்டை மற்றும் நீண்ட பேன்ட் அணியுங்கள்

உங்கள் வீட்டிற்கு உள்ளேயும் வெளியேயும் கொசுக்களை கட்டுப்படுத்துங்கள்

கொசு வலையின் கீழ் தூங்குங்கள்

எங்கும் தண்ணீர் தேங்க விடாதீர்கள்

உங்கள் வீட்டை காற்றோட்டமாகவும் நன்கு வெளிச்சமாகவும் வைத்திருங்கள்