முகப்பருவின் முக்கிய காரணங்கள்

ஆரோக்கியமற்ற உணவுகள்

தூய்மை இல்லாதது

பாக்டீரியா

மன அழுத்தம்

ஹார்மோன்

மருந்துகள்