முடி உதிர்கிறதா?  காரணங்கள் இதோ.

 பரம்பரை முடி உதிர்தல். இது உலகளவில் முடி உதிர்தலுக்கு மிகவும் பொதுவான காரணமாகும்.

 வயது.

அலோபீசியா அரேட்டா.

பிரசவம், நோய் அல்லது பிற மன அழுத்தங்கள்

முடி பராமரிப்பு.

சிகை அலங்காரம்

ஹார்மோன் சமநிலையின்மை.