நீங்கள் வயதானவராக தெரிவதற்கான காரணங்கள் காரணங்கள்

Scribbled Underline

அதிகமாக மது அருந்துதல்.

Scribbled Underline

போதிய தண்ணீர் அருந்தாமல் இருப்பது.

Scribbled Underline

புகைபிடித்தல்.

Scribbled Underline

சன்ஸ்கிரீன் அணியாமல் இருப்பது

Scribbled Underline

அதிக சர்க்கரை சாப்பிடுவது.

Scribbled Underline

போதுமான தூக்கம் இல்லை.

Scribbled Underline

மன அழுத்தம்.

Scribbled Underline