இந்த வீட்டு வைத்தியம் மூலம் முகப்பருவை குறைக்கலாம்

Dec 19, 2022

Mona Pachake

டி ட்ரீ எண்ணெய்.

ஜொஜோபா எண்ணெய்.

கற்றாழை.

தேன்.

பச்சை தேயிலை தேநீர்.

ரோஸ்மேரி.