அடர்த்தியான முடி வளர்ச்சிக்கான தீர்வுகள்

Author - Mona Pachake

முட்டைகள்.

ஆலிவ் எண்ணெய்.

ஆரஞ்சு ப்யூரி.

கற்றாழை ஜெல் அல்லது எண்ணெய்.

அவகேடோ.

ஆமணக்கு எண்ணெய்.

தேங்காய் எண்ணெய்.

மேலும் அறிய