ரோஸ்மேரி மற்றும் முடி ஆரோக்கியத்திற்கு அதன் நன்மைகள்

Author - Mona Pachake

முடி வளர்ச்சியை ஊக்குவிக்கிறது

உச்சந்தலைக்கு ஊட்டமளிக்கிறது

முடி உதிர்தலை எதிர்த்துப் போராடுகிறது

உங்கள் முடியை மென்மையாக்குகிறது

உங்கள் முடி வறட்சியை குறைக்கிறது

முடி வளர்ச்சிக்கு வழி கொடுக்கிறது

இரத்த ஓட்டத்தை மேம்படுத்துகிறது

மேலும் அறிய