Yellow Star
Yellow Star

குங்குமப்பூ மற்றும் அதன் அழகு நன்மைகள்

Nov 08, 2022

Mona Pachake

Yellow Star
Yellow Star

முகப்பருவுக்கு சிகிச்சையளிக்கிறது

Yellow Star
Yellow Star

தழும்புகளை ஆற்றும்

Yellow Star
Yellow Star

இயற்கையான பொலிவைத் தரும்

Yellow Star
Yellow Star

நிறமியைக் குறைக்கிறது

Yellow Star
Yellow Star

சுருக்கங்களை குறைக்கிறது

Yellow Star
Yellow Star

மந்தமான சருமத்தை குறைக்கிறது