குங்குமப்பூ - அழகு நன்மைகள்

Dec 17, 2022

Mona Pachake

முகப்பருவுக்கு சிகிச்சையளிக்கிறது

தழும்புகளை ஆற்றும்

இயற்கையான பொலிவைத் தரும்

நிறமியைக் குறைக்கிறது

கடுமையான கதிர்களில் இருந்து பாதுகாப்பு தருகிறது 

சுருக்கங்களை குறைக்கிறது

வீக்கம் குறைக்கிறது