ஸ்கின்னுக்கு உப்பா !!

அது ஒரு நல்ல ஃபேஸ் பேக்

எண்ணெய் உறிஞ்சும் முக டோனர்

மென்மையாக்கும் உடல் ஸ்க்ரப்

புத்துணர்ச்சியூட்டும் ஸ்க்ரப்

ரிலாக்சிங் சால்ட் பாத்

பொடுகு எதிர்ப்பு