உங்கள் சருமத்தை ஈரப்பதத்துடன் வைத்திருக்க எளிய குறிப்புகள்

Author - Mona Pachake

போதுமான தண்ணீர் குடிக்கவும்.

ஈரப்பதமூட்டும் தோல் பராமரிப்பு பயன்படுத்தவும்.

போதுமான தூக்கம் முக்கியம்.

எப்போதும் சன்ஸ்கிரீன் அணியுங்கள்.

நல்ல பராமரிப்பு பொருட்களை பயன்படுத்துங்கள்.

உங்கள் தோல் பராமரிப்பு வழக்கத்தைப் புதுப்பிக்கவும்.

உங்கள் தோலுடன் கூடுதல் மென்மையாக இருங்கள்.

மேலும் அறிய