அலோ வேராவின் தோல் பராமரிப்பு நன்மைகள்

Author - Mona Pachake

சருமத்தை ஈரப்பதமாக்க உதவுகிறது

காயங்களை குணப்படுத்துவதை அதிகரிக்கிறது

உங்கள் தோலில் உள்ள சுருக்கங்களை குறைக்கிறது

தொற்று மற்றும் முகப்பருவை குறைக்கிறது

முகத்தில் உள்ள கறைகளை ஒளிரச் செய்கிறது

தோல் வெடிப்புகளை ஆற்ற உதவுகிறது

முடி வளர்ச்சிக்கு உதவுகிறது