மஞ்சளை தடவுவதால் ஏற்படும் தோல் பராமரிப்பு நன்மைகள்

முகப்பருவை குணப்படுத்த உதவும். இது பல நிலைகளில் செயல்படுகிறது.

ஹைப்பர் பிக்மென்டேஷனை ஒளிரச் செய்கிறது.

மந்தமான தோலைக் கையாள்கிறது.

டார்க் சர்க்கிள்களை குறைக்கிறது.

சுற்றுச்சூழல் பாதிப்புக்கு எதிராக பாதுகாக்கிறது.

முன்கூட்டிய வயதைத் தடுக்கிறது.

தடிப்புத் தோல் அழற்சி மற்றும் அரிக்கும் தோலழற்சிக்கு உதவலாம்.