முக மசாஜ் செய்வதால் தோல் பராமரிப்பு நன்மைகள்?

Author - Mona Pachake

இரத்த ஓட்டத்தை அதிகரிக்கிறது

முக மசாஜ் செல்களில் இருந்து நச்சுகளை வெளியேற்றுகிறது மற்றும் வீக்கம் மற்றும் வீக்கத்தை குறைக்கிறது

உங்கள் சருமத்தை பிரகாசமாகவும் இளமையாகவும் ஆக்குகிறது

சுருக்கங்கள் உருவாவதைத் தடுக்கிறது

ஆக்ஸிஜன் ஓட்டத்தில் உடனடி அதிகரிப்பு சருமத்தை எழுப்புகிறது, இதனால் பயன்படுத்தப்படும் பொருட்களுக்கு சிறப்பாக பதிலளிக்க முடியும்.

முக மசாஜ் உங்கள் சுழற்சியை விரைவுபடுத்துகிறது, தோல் மிகவும் விரைவாக குணமடைய மற்றும் சரிசெய்ய அனுமதிக்கிறது

இது மன அழுத்தத்தைக் குறைத்து உங்களை நிம்மதியாகவும், நிம்மதியாகவும் இருக்கும்.