கிளைகோலிக் அமிலத்தின் தோல் பராமரிப்பு நன்மைகள்

Mar 29, 2023

Mona Pachake

சுருக்கங்களை குறைக்கிறது.

சருமத்தை ஈரப்பதமாக்குகிறது.

சருமத்தை பிரகாசமாகவும் மிருதுவாகவும் உணர வைக்கிறது.

ஹைப்பர் பிக்மென்டேஷன் குறைக்கிறது 

முகப்பருவுக்கு எதிராக போராடுகிறது.

தோல் பராமரிப்பு பொருட்கள் தோலில் ஊடுருவ அனுமதிக்கிறது

உங்கள் தோலின் லிப்பிட்களை பராமரிக்கிறது.