தேனின் தோல் பராமரிப்பு நன்மைகள்

Author - Mona Pachake

இது உங்கள் சருமத்திற்கு ஒரு அற்புதமான மாய்ஸ்சரைசர்

முகப்பருவை எதிர்த்துப் போராடுகிறது

உங்கள் சருமத்தை சரியாக சுத்தப்படுத்துகிறது

தழும்புகளை குறைக்கிறது

சுருக்கங்களை குறைக்கிறது

இயற்கையான பொலிவைத் தரும்

வயதான அறிகுறிகளைக் குறைக்கிறது

மேலும் அறிய