ரோஜாவின் தோல் பராமரிப்பு நன்மைகள்

Nov 20, 2022

Mona Pachake

சுருக்கங்களை தடுக்கிறது

ஒரு இயற்கை மாய்ஸ்சரைசர்

உங்கள் சருமத்தை மென்மையாக்குகிறது

கொலாஜன் உற்பத்தியை அதிகரிக்கிறது

சீபம் உற்பத்தியைக் குறைக்கிறது

நிறமியைக் குறைக்கிறது