தக்காளியின் தோல் பராமரிப்பு நன்மைகள்

Author - Mona Pachake

கறைகளின் தோற்றத்தை குறைக்கிறது

செல் சேதத்தை எதிர்த்துப் போராடுகிறது.

தோல் குளிரூட்டியாக செயல்படுகிறது.

வறண்ட சருமத்திற்கு சிகிச்சையளிக்கிறது.

இது டான் மற்றும் கரும்புள்ளிகளை போக்குகிறது.

சுருக்கங்களை குறைக்கிறது