வைட்டமின் ஈ தோல் பராமரிப்பு நன்மைகள்

Mar 29, 2023

Mona Pachake

உங்கள்  சருமத்தை ஈரப்பதமாக்குகிறது

காயங்களை ஆற்றுகிறது

தோல் புற்றுநோயின் அபாயத்தை குறைக்கிறது

தோல் அரிப்பு குறைக்கிறது

வடுக்களின் தோற்றத்தை குறைக்கிறது

சுருக்கங்களை குறைக்கிறது

நகங்களின் ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்துகிறது