குளிர்காலத்திற்கான தோல் பராமரிப்பு வழக்கம்

லிப் பாம் பயன்படுத்தவும்.

உங்கள் சருமத்தை ஈரப்பதமாக்குவதை உறுதிப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள்.

தோல் முழுமையாக உலர வேண்டாம்.

 உங்கள் டோனரை உங்களுடன் எடுத்துச் செல்லுங்கள்.