ஆண்களுக்கும் தோல் பராமரிப்பு முக்கியம்  !!

ஷவரில் வெதுவெதுப்பான நீர் சிறந்தது

மாய்ஸ்சரைசரைப் பயன்படுத்தத் தொடங்குங்கள்

சோப்புக்கு பதிலாக க்ளென்சரைப் பயன்படுத்துங்கள்

கழுவிய பின் உங்கள் முகத்தை தட்டவும். தேய்க்க வேண்டாம்

வெளியே செல்லும் போதெல்லாம் சன்ஸ்கிரீன் பயன்படுத்தவும்

ஒவ்வொரு ஷேவிற்கும் பிறகு ஆஃப்டர்ஷேவ் ஜெல்லைப் பயன்படுத்துங்கள்