புத்தாண்டுக்கான தோல் பராமரிப்பு குறிப்புகள்

Author - Mona Pachake

உங்கள் தோல் பராமரிப்பை சுத்தம் செய்யுங்கள்

காலையிலும் இரவிலும் ஈரப்படுத்தவும்

ஒவ்வொரு நாளும் சன்ஸ்கிரீன் அணியுங்கள்

சரியான தோல் பராமரிப்பு பொருட்களை பயன்படுத்தவும்

உங்கள் தோலில் குறைவான இரசாயனங்கள் பயன்படுத்தவும்

ஒவ்வொரு இரவிலும் மேக்கப்பை அகற்றவும்

உங்கள் மேக்கப் பிரஷ்களை கழுவுங்கள்

மேலும் அறிய