குளிர்காலத்தில் சொறி ஏற்படாமல் இருக்க சரும பராமரிப்பு குறிப்புகள்

Author - Mona Pachake

அழுக்கு நீரைத் தவிர்க்கவும்

ஊட்டமளிக்கும் தோல் பராமரிப்பு பொருட்களைப் பயன்படுத்துங்கள்

குளிர் கிரீம் தடவவும்

இயற்கை எண்ணெய்களைப் பயன்படுத்துங்கள்

கிரீம்களைப் பயன்படுத்தி உங்கள் சருமத்தை ஈரப்பதமாக்குங்கள்

கடுமையான சோப்புகளைத் தவிர்க்கவும்

மிகவும் சூடான நீரைப் பயன்படுத்துவதைத் தவிர்க்கவும்