முடி உதிர்வை தடுக்க உதவும் மசாலா

Author - Mona Pachake

ஆம்லா

அலோவேரா

வெந்தயம்

வேம்பு

ரோஸ்மேரி

கறிவேப்பிலை

பிரின்ராஜ்