எடை இழப்பை ஊக்குவிக்கும் மசாலா

Author - Mona Pachake

மஞ்சள்.

இலவங்கப்பட்டை.

வெந்தயம்.

சீரகம்.

இஞ்சி.

ஆர்கனோ.

ஜின்ஸெங்.