கண்டிஷனரை சரியான முறையில் பயன்படுத்துவதற்கான படிகள்

Nov 17, 2022

Mona Pachake

மிகவும் ஈரமான கூந்தலுக்கு கண்டிஷனரைப் பயன்படுத்த வேண்டாம்.

சரியான அளவு பயன்படுத்தவும்.

உங்கள் முடியின் முனைகளில் மட்டுமே கண்டிஷனரைப் பயன்படுத்துங்கள்.

கண்டிஷனரை சமமாக விநியோகிக்கவும்.

கண்டிஷனரை உறிஞ்சுவதற்கு நேரம் ஒதுக்குங்கள்

நன்கு கழுவவும்