பளபளப்பான சருமத்திற்கு கோடைகால குறிப்புகள்

Apr 29, 2023

Mona Pachake

உங்கள் ஃபேஸ் வாஷை மாற்றுவதைக் கவனியுங்கள்

உங்கள் முகத்தை சுத்தப்படுத்துவது என்பது நீங்கள் பின்பற்ற வேண்டிய மிக அடிப்படையான தோல் பராமரிப்பு முறையாகும்

சன்ஸ்கிரீனை மறந்துவிடாதீர்கள்

உங்கள் முகம், கைகள், கால்கள் மற்றும் உங்கள் உடலின் மற்ற வெளிப்படும் பாகங்களுக்கு சன்ஸ்கிரீன் முக்கியமானது.

உங்கள் தோல் பராமரிப்பு வழக்கத்தில் சீரம்களைச் சேர்க்கவும்

உங்கள் உணவில் பழங்கள் மற்றும் காய்கறிகளைச் சேர்க்கவும்

கோடை காலத்தில் ஆரோக்கியமான உணவு அவசியம்.