கோடைகால தோல் பராமரிப்பு குறிப்புகள்

உங்கள் உடலை அடிக்கடி சுத்தம் செய்யுங்கள்

உங்கள் சன்ஸ்கிரீனை மறந்துவிடாதீர்கள்

குறைந்தபட்ச ஒப்பனை செய்யுங்கள்

நிறைய தண்ணீர் குடிக்கவும்

லோஷன் மூலம் உங்கள் உடலை ஹைட்ரேட் செய்யவும்.

உங்கள் கால்களை கழுவ மறக்காதீர்கள்.