ஆம்லாவின் ஆச்சரியமான அழகு நன்மைகள்

வயதானதை குறைக்கிறது

உங்கள் முடியை நேராகவும் மென்மையாகவும் வைத்திருக்கும்

முன்கூட்டிய முடி நரைப்பதைத் தடுக்கிறது

பொடுகை தடுக்கிறது

முடி உதிர்வை குறைக்கிறது

முகப்பருவை குறைக்கிறது

உங்கள் தோலில் இருந்து இறந்த செல்களை நீக்குகிறது