உங்கள் தலைமுடிக்கு தேனின் ஆச்சரியமான நன்மைகள்

Jan 18, 2023

Mona Pachake

முடி வளர்ச்சியை அதிகரிக்கிறது

உங்கள் தலைமுடியை மென்மையாக்குகிறது

உங்கள் தலைமுடியை பிரகாசிக்க வைக்கிறது

முடி உடைவதை குறைக்கிறது

முடி உதிர்வை குறைக்கிறது

உங்கள் உச்சந்தலையை ஆரோக்கியமாக வைத்திருக்கிறது