அரிசி நீரின் ஆச்சரியமூட்டும் தோல் பராமரிப்பு நன்மைகள்

Author - Mona Pachake

எரிச்சலைத் தணிக்கும்

வெயிலை எளிதாக்குங்கள்

எண்ணெய் தன்மையை குறைக்கவும்

உங்கள் முடி சேதமடையாமல் தடுக்கிறது

உங்கள் சிக்கலான தன்மையை பிரகாசமாக்குகிறது

சூரிய ஒளி சேதத்திலிருந்து பாதுகாக்கிறது

சுருக்கங்களை குறைக்கிறது