இவை ஆம்லா எண்ணெயின் அழகு நன்மைகள்

Nov 30, 2022

Mona Pachake

கூந்தலுக்கு பலம் கொடுக்கிறது

பொடுகை குறைக்கிறது

வழுக்கையை தடுக்கிறது

முடி உதிர்வதை நிறுத்துகிறது

உங்கள் சருமத்தில் வறட்சியை குறைக்கிறது

உங்கள் சருமத்தை பளபளக்க வைக்கிறது